Persbericht: Hotelmarkt België herstelt van aanslagen

Persbericht: Hotelmarkt België herstelt van aanslagen

Date: September 27, 2018

De hotelmarkt in België is opvallend snel hersteld van de gevolgen van de terroristische aanslagen in Brussel in 2016. Dit blijkt uit het jaarlijkse HOSTA rapport van adviesbureau Horwath HTL De bezettingsgraad, die in 2016 sterk was gedaald, is weer terug op het niveau van voor de aanslagen. Ook de gemiddelde kamerprijzen laten weer een stijging zien.

Herstel bezettingsgraden
De bezettingsgraad van de hotels in België is gestegen van 66,1% in 2016 tot in 71,7% in 2017, zo blijkt uit de analyse van Horwath HTL. Vóór de aanslagen, in 2015, was de bezettingsgraad nog 72,8%. In 2018 stijgt de bezettingsgraad naar verwachting verder door naar 73,6%.

Na de terreuraanslagen in Brussel, op 22 maart 2016, was de vraag naar hotelkamers sterk afgenomen. De bezettingsgraden, die in januari en februari al licht waren gedaald, lieten volgens cijfers van STR in de maanden april-oktober dalingen zien van meer dan 15 procentpunten. In Brussel was de daling in deze maanden zelfs meer dan 20 procentpunten. Op jaarbasis daalde de bezettingsgraad in Brussel per saldo van 72,7% in 2015 tot 66,6% in 2016. In november en december waren echter al weer lichte stijgingen zichtbaar. Dit herstel zette door in de eerste maanden van 2017, en vanaf maart steeg de bezettingsgraad weer met dubbele cijfers. Over heel 2017 komt de bezettingsgraad in Brussel uit op 71,9%. In 2018 stijgt de bezetting naar verwachting door tot 73,1%.

Stijgende kamerprijzen en hogere winsten
De gemiddelde kamerprijzen van de hotels in België zijn gestegen van € 91 in 2016 naar € 96 in 2017. Ondanks de aanslagen waren de prijzen in 2016 per saldo slechts licht gedaald; in 2015 was de gemiddelde kamerprijs € 92. Voor 2018 wordt een verdere stijging verwacht naar € 97.

De RevPAR, de gemiddelde omzet per beschikbare kamer, is dankzij de stijgende bezettingsgraden en kamerprijzen in 2017 sterk gestegen, van € 60 tot € 69. De totale omzet per kamer steeg met circa 20%. Doordat de kosten minder snel zijn gestegen dan de opbrengsten, steeg de gemiddelde winst per hotelkamer met maar liefst 28%.

Toeristen zijn weer terug
Uit het onderzoek van Horwath HTL blijkt dat het aandeel toeristische gasten in 2017 sterk  is gestegen, van 37% tot 46%. Rekening houdend met de hogere bezettingsgraden in 2017, nam het totaal aantal toeristische overnachtingen per hotelkamer toe met 35%.

Mede door de sterke stijging van het toeristische segment, namen de andere segmenten af. Het aandeel zakelijke gasten nam af van 35% tot 30%, het aandeel conferentiegasten van 13% tot 12%. Het aandeel toergroepen nam af van 11% tot 8%. Alleen het aandeel aircrew en overige gasten bleef gelijk op 4%.

HOSTA 2018
Het HOSTA 2018 rapport is een publicatie van adviesbureau Horwath HTL. Het rapport geeft de resultaten weer van de hotellerie in België, Nederland en Luxemburg. Aan het onderzoek hebben in totaal 500 drie-, vier- en vijfsterrenhotels in de Benelux meegewerkt. Het HOSTA 2018 rapport is vanaf nu verkrijgbaar.

Horwath HTL
Horwath HTL is een internationaal adviesbureau gericht op Hotels, Toerisme en Leisure met 45 kantoren in 38 landen. In Nederland is Horwath HTL gevestigd in Hilversum. Naast het HOSTA rapport brengt Horwath HTL periodiek het Compensation & Benefits for the Dutch Hotel Industry en het GOSTA rapport (Golfbaanstatistieken) uit. Meer informatie is te vinden op www.HorwathHTL.nl.